rss订阅 手机访问 
官窑
    官府经营的瓷窑。也泛指明、清时期景德镇为宫廷生产的瓷器。宋时有北宋官窑和南宋官窑之分。元代景德镇官窑称“枢府窑”。明清景德镇官窑,近代常以帝王年号分别
日期:09/07/2009 22:44:12 作者: 点击:12610

日期:03/06/2009 18:51:45 作者: 点击:8725

日期:03/06/2009 18:51:45 作者: 点击:9054

                               
日期:03/06/2009 18:51:45 作者: 点击:12371
一 
日期:03/06/2009 18:50:25 作者:彭中彦 点击:14438
  • 1/1
  • 1
内容分类
微信扫码

咨询电话

0375-6977711